DELA

Bli bättre på barnskydd? Frågor till kandidaterna

Med anledning av Ninas ledare 8.4. tar jag tillfället i akt att fråga våra riksdagskandidater.

Felbedömningar, godtycklig tillämpning av lag och missaktande av Barnkonventionen, inom barnskyddet, tematiseras sedan flera år i fastländsk och rikssvensk media.

De åländska tidningarna har gömt sig bakom motiveringen att ”enskilda fall” inte kan tas upp i media. Dock: media behandlar ständigt och dagligen enskilda fall!

För andra gången ordnas den 24 maj en demonstration vid riksdagshuset för att uppmärksamma våra beslutsfattare och allmänheten om de tragiska humanitära och ekonomiska följderna av bristande metoder i barnskyddet. ”De enskilda fallens” öden berör kanske inte, de drabbar ju inte en själv. Men inte heller faktumet att barnskyddet på samhällets bekostnad deltar i att stöda en miljardbusiness av privata aktörer (med intransparenta ägarintressen), verkar beröra våra beslutsfattare och grävande journalister. Att bristerna får fortsätta beror på att en katastrofalt undermålig lag kan användas av tjänstemän med yrkesetik och omdöme men även av dem som inte har dessa kompetenser. En lag som Åland antagit som blankettlag.

Inför riksdagsvalet önskar jag gärna av våra åländska kandidater få svar på följande frågor:

1. Har du anknytning till någon aktör inom barnskyddet?

2. Känner du till Europeiska människorättsdomstolens domar mot Finland som handlar om barnskyddsärenden?

3. Känner du till innehållet i den samlade bedömning som FN:s kommitté för barnets rättigheter överlämnade Finland (Pressmeddelande 169/2011

20.6.2011 Utrikesministeriet)

4. Vilka åtgärder har du vidtagit för att påverka kvaliteten av barnskyddet?

Emilia Liljehage