DELA

Blåsningen på Åland

Jag trodde inte att regeringar sätter år av tid och resurser på projekt utan att ha en avsikt. Konstatera då från början att tyvärr, intresse finns inte.

På Åland blåser det bra. Generationer tillbaka har man här varit intresserad och utnyttjat vinden för olika behov, det visar mängden av segelfartyg, kvarnar och förstås vindkraftverken sedan 20 år. Människan utnyttjar energi, varför då inte placera vindkraftverken där det lönar sig bäst?

Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA) är ett andelslag med cirka 1300 andelsägare, består av miljöintresserade småinvesterare, arbetare och jordbrukare som kan ha nytta av att få rabatt på sin elräkning. Vindkraften på Åland startade just med dessa vindkraftsentusiaster. ÅVA äger idag åtta 0,5-0,6 MW verk och 25 procent av Båtskären, sex 2,3 MWs verk utanför Mariehamn, vilka byggdes helt utan samhällsstöd.

ÅVA planerade vidare för utbygnad med andra bolag och ett projektet med 16 vindkraftverk i 3 MWs klassen skapades. År 2015 beslöt Finlands Riksdag att projekt på Åland skulle ingå i stödsystemet, både Finland och Åland åtar sig delar av tariffstödet. En avsiktsförklaring mellan fem bolag för projekt Långstenarna slöts hösten 2015.

Projektet har förts framåt av arbete i statens och landskapets regeringar, många tjänstemän och de fem samarbetsparterna. Alla ministrar har varit positiva och arbetat för saken och ingivit hopp om att ärendet ska gå i hamn. Andelsägarna har varit trogna och lojala. De senaste två åren då lönsamheten sjunkit av låga elpriser har ingen rabatt kunnat ges. ÅVA genomförde en emission hösten 2015 för investering i Långnabba. Även då ställde andelsägarna upp. En energisskatt i Finland infördes för att kunna finansiera tariffstödet för vindkraftverken i Finland. Åländska elabonnenter har samma skatt utan att de åländska vindkraftverken har fått ta del av stödet.

Fredagen den 5 februari meddelade så Finlands regering att staten inte kommer att delta i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras i vindkraftverken i landskapet Åland.

Projektet Långstenarna skulle göra att blir Åland självförsörjande på cirka 70 procent av sitt energibehov. ÅVA deltog i Klimatmarschen inför Klimatmötet i Paris i november 2015. Klimatförändringarna på vår planet rör alla jordens människor, ett globalt tänkande behövs. Representanter från Finlands och Ålands regering deltog i mötet och var överens med övriga länder. Det är då märkligt att Finlands regering två månader senare helt ha glömt sina åtaganden.

Det andra märkliga är att överenskommelser som görs mellan regeringar inte betyder någonting. Här har mycket resurser satts på att hitta lösningar, stifta lagar och komma till ett avslut. ÅVAs andelsägare har satsat efter deras förmåga i nyemissionen, de fyra större aktörerna i Långstenarna har samlat kapital, upphandlingar med leverantörer och lånevillkor med banker har förts.

Finlands ekonomi är svag, uppgörelser med arbetsmarknadsorganisationerna är svåra, statsministern gör uttalanden att folket ska inse landets svåra ekonomiska situation. Här finns då ett projekt Långstenarna som både enskilda andelsägare och större investerare tror på. Är det inte just det som landet behöver? Samarbete mellan olika parter just för sakens skull oberoende av gränser.

Projektet har varit levande över åtta år, så det har funnits god tid från regeringshåll att sätta stopp för det tidigare. Det skulle varit mycket rejälare än att dra ut på tiden och resurserna. Hur ska vi små andelsägare kunna ha förtroende för regeringen i framtiden om vi behandlas på detta vis då vi vill vara med och bygga ett hållbart samhälle, helt i enlighet med Paris överenskommelsen. Och andra klimatöverenskommelser.

Jag föreslår att statsminister Sipilä och finska staten tecknar andelar i ÅVA för att stöda sunda projekt samt medverka till ett hållbart samhälle.

Annette Larson

Styrelseordförande

Ålands Vindenergi Andelslag