DELA

Blanda inte ihop språkskydd och miljövård

Det är helt sant att Ålands Framtid arbetar för en så enkel byråkrati som möjligt. Både för företag och privatpersoner. Men detta innebär inte att man kan blanda ihop vitt skilda saker som miljötillstånd och näringsrätt. Är Mikael Stjärnfelt och Liberalerna så fullständigt okunniga om självstyrelsen att de måste fråga ÅF om skillnaden?
En annan underlighet i den här debatten är att det verkar vara helt omöjligt för er Liberaler att visa fram någon trovärdig grund för att språkskyddet upprätthålls på minst samma nivå som idag om ni avlägsnar näringsrätten.

Gång på gång upprepas bara mantrat om att ”språkskyddet absolut inte kommer att rubbas”. Liksom mantrat om att ”företag skräms bort av näringsrätten”. Och att det ”skulle bli fler nyetableringar” om vi avlägsnade näringsrätten.
Men när, och hur, tänker ni Liberaler bevisa att ni har torrt på fötterna? Menar ni Liberaler, på fullt allvar, att ålänningarna blint ska lita på tomma påståenden, tagna helt ur luften, och avlägsna en av hörnstenarna i det åländska minoritetsskyddet? En hörnsten som sedan inte går att lägga tillbaka.

Vi i ÅF har hela tiden avkrävts och lagt fram underlag för våra förslag och visioner. Eftersom vi vill förändra och då också ska visa att våra förslag är bättre. Denna professionalism borde vara självklar för alla partier, också er Liberaler, för att återställa den politiska trovärdighet som ofta saknas idag.
Erik Schütten (ÅF)