DELA

Blanda inte ihop frågorna!

Bästa Harriet Du frågade mig: ”Överens där också?” Repliken av följande resonemang är ”Nej”.

Som jag har förstått vill du (bland andra) medge att de nuvarande politiska partierna att börja med föreslår hur någon specifik utvidgad makt borde utnyttjas, och sedan beroende på de förslagen röstar man om eller inte man vill att makten överförs. De två frågorna som blandas ihop var faktiskt helt särskilda samtidigt beror förstnämnd på svaret till sistnämnd, inte tvärtom som ställds.

ena hand finns en grundläggande principfråga (”vill ålänningarna ta i egna händer (en specificerad) utvidgad makt?”), och på andra en annan av typen tidsbestämd samt villkorlig (”på vilket vis vill man att (en specificerad) makt används, om och när den överförs?”).

Andra frågan ur sin natur kommer inte att svaras hypotetiskt i nuet på ett vis som gäller för evighet. Genom att ologiskt insistera på detta underminerar man principfrågan; Hela vikten ges till kortsiktig taktisk manövrering bland partierna och därmed spelar man rakt in i motståndarens händer, som gärna vill att principfrågan undermineras. Enligt min åsikt borde principfrågan alltid ges den största vikten av den åländsk sidan, samt borde besvaras att börja med.

Vad det gäller utnyttjande av någon makt vill jag påpeka att röstare är vana med att välja under valkampanjer emellan partiernas respektive förslag om hur bör utnyttjas de makterna som är aktuella hos Ålands landskapsregering under någon valperiod.
Om och när någon utvidgad makt kommer att överförds till landskapsregeringen då finns i principen helt enkelt ingen skillnad: Varje parti skall därpå naturligtvis omfatta i dess valprogram partiets politik om hur den utvidgad makten borde används, och således skall röstare få välja som vanligt. Därmed rätt ställs frågan i sin tidsbestämd kontext och besvaras av röstare däri, enligt de pådrivande faktorerna som kontinuerligt virvla omkring inom samhället under årens lopp.

Robert Horwood