Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Blå dunster om tunneln

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

- Nästan 11 km tunnel utan säkra utrymningsvägar genom en parallell tunnel blir knappast accepterat av gemene man.

- Tänk dig 11 km i tunnel ut till skärgården utan att på vägen se skärgård. Mynningen hamnar en bra bit utanför Degerby.

- Turismen blir lidande eftersom besökarna, också cykelturisterna, vill uppleva skärgårdsresor.

- En sprängning i Ekholmssund för att bibehålla nuvarande trafiksträckning innebär mer sprängningar än Gripöprojektet.

- Gripöprojektet med bro och ny färja är klart satt sparkas igång och innebär ett 80-tal arbetsplatser under flera år.

- Kortrutten sparar driftskostnader på ganska kort sikt, pengar som kan läggas på vår välfärd.

ULF WEMAN (S)