DELA

Blå dunster om Övernäs högstadieskola

I en insändare i onsdagens tidningar ger socialdemokraterna sitt stöd för Mariehamnsliberalernas politik när det gäller byggandet av Övernäs högstadieskola.
Mariehamnsliberalerna har gått in för att en ny skolbyggnad för Övernäs högstadieskola ska påbörjas genast när Trobergshemmets ny- och ombyggnad står färdig i slutet av 2012.
Den tidsplanen står fast och det finns inga planer på att ändra den. Det är bra att socialdemokraterna stöder Mariehamnsliberalerna i detta!

Däremot är socialdemokraternas sätt att gå ut och måla upp en hotbild mot projektet minst sagt underligt!
Socialdemokraterna försöker framstå som ”räddare”.
Det stämmer inte med verkligheten – det finns inget att rädda, eftersom ordningsföljden och tidtabellen för Övernäs högstadium ligger fast.
Socialdemokraterna slår som vanligt blå dunster medborgarnas ögon.
Folke Sjölund
Mariehamnsliberal, stadsstyrelsens 1. viceordförande