DELA

Blå dunster från media

Massmedia på Åland är mästare i att slå dunster i ögonen på de läsare som endast läser tidningarna och lyssnar på lokalradio när det gäller flyktingar och de problem som följer i massinvandringens spår. Med halvsanningar och ibland uppenbara lögner försöker man få folk att tro, om vi inte massinvandrar flyktingar går välfärden i graven. En stor lögn har redan avslöjats.

Så sent som i höstas kallades de som var skeptiska till massinvandringen för rasister och gud vet vad. Men idag slår man igen gränserna och vad kostar den bevakningen kan man fråga sej. Nu är nästa steg är den utbredda antastande av kvinnor som man försöker dölja med alla medel högt upp i samhällshierarkin. Och brottsligheten som begås av utlänningar har man mörkat i många år redan. Så nog finns det både ekonomiska och samhälliga problem med massinvandring alltid.

Sedan har vi den ekonomiska uppsvinget som hävdas. Fredrik Rosenqvist skrev i februari 2014 om hur bra det är för Åland att massinvandra flyktingar. Jag håller med om att det skulle vara bra om man fick välja att bara högutbildade och akademiker togs emot. Men verkligheten är en helt annan.

Över hälften av de flyktingar som kommer är analfabeter och en stor del har en bristfällig skolutbildning. Man räknar med ca:8-10 år för de som har någon form av utbildning innan de kommer i arbete. Det ser sämre ut för de som saknar skolutbildning helt. De de måste läras läs och skrivkunskaper samt språket. Risken är stor att de aldrig kan försörja sej själva.

Man får skilja på arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring när det gäller kostnaderna. Arbetskraftsinvandrarna kommer hit för att de redan har ett arbete. Men flyktingen kommer hit för att han flytt sitt land av olika skäl.

Förespråkarna för massinvandring redovisar kostnaderna för flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring ihop det blir då en helt annan bild av kostnaderna. Och sedan har vi den myten att flyktingarna och dess anhöriga aldrig blir gamla och behöver vård. En stor del av vad jag skrivit är fakta som en professor i ekonomi från Uppsala universitet redovisade i SVT 2.

Jack Sjölund