DELA

Bjud ut kollektivtrafiken

Efter att studerat busstrafiken kan jag konstatera att västra Åland har en god service men övriga Åland är under all kritik. Vi tar ett exempel norrut: 4 turer från M-hamn till Godby mellan 06.00 och 07.00 vardagar men ingen tur så man kommer in till M-hamn till 07.00.

Det skulle ju gynna dom som vill resa med V-Line och E-Line samt de som börjar jobba vid 07.00. Sista turen till Norra Åland går också kl 17.05 vilket är under kritik. Avsaknad av senare tur norrut eller österut drabbar ju ungdomarna och de äldre som bor ute på landsbygden och som vill tillbringa mera tid i M:hamn. Verkar som att trafiken är uppbyggd på var bussgaragen finns.

Jag vill att vi bjuder ut kollektivtrafiken till andra aktörer som man gjort med skärgårdstrafiken! LR måste också ställa grundkrav i anbudshandlingar för det är ju vi skattebetalare som står för notan. Jag är övertygad att inom befintlig ram går det att få till en bättre trafik.

Thord Sjöblom (Ob)