DELA

Björken en säkerhetsrisk

Svar till Folke Wickström och Jerker Örjans angående björken i Stadshusbacken
Den tvåstammade björken togs inte bort på grund av statyns placering utan av säkerhetsskäl. Snittytan efter sågbladet såg ganska bra ut, men kärnveden hade mörka ringar som är ett tecken på röta. Trädet visade också en hel del topptorka i somras. Vi har under en längre tid haft björken under uppsikt, och när området runt den nya statyn skulle snyggas upp togs beslutet att ta ner trädet.

Det mest oroande var ett stort rötangrepp vid stambasen. Björkens två stammar lutade åt varsitt håll vilket medförde stor belastning på det rötangripna området. Det här trädet kunde ha spjälkts itu när som helst.
För att undvika allvarliga olyckor är det vår skyldighet att avlägsna riskträd som växer i parker eller nära GC-vägar, trottoarer och gator
Den riktgivande livslängden för vårtbjörk i Finland är ca 90 år. Träd som växer i utsatta lägen där rotzonen blivit utsatt för grävning, och trädet för hård beskärning har betydligt kortare livslängd.

Markavdelningen kommer att plantera en ny björk i vår på ungefär samma ställe, och i den nya planteringen bakom Maria Alexandrovna kommer det att planteras rosor.
Anne Nordblom
Stadsträdgårdsmästare