DELA

Bitterhet förmörkar

I höstas anförtrodde Carl-Johan Wikström mig att han hade för avsikt att hänga ut lantrådet Viveka Eriksson i tidningarna om hon inte ger Arne Selander en varning, alternativt får honom att be offentligt om ursäkt för att Carl-Johans tjänst drogs in.

Det hotet har han nu satt i verket genom en insändare i lokaltidningarna 11.1.2010 där han försöker ta heder och ära av lantrådet. Det är ledsamt och beklagligt att Carl-Johan Wikström låter sin bitterhet och sitt hat mot kanslichef Arne Selander förmörka sitt omdöme så till den milda grad att det tenderar att slå tillbaka mot honom själv.
Birgitta Gustavsson
Lemland