DELA

Birka Stockholm

Inte skall besättningen vistas bland passagerarna då de är lediga. inte är i tjänst. För dem finns det tillräckliga utrymmen.
Inte skall de heller köpa saker i tax free shoppen utan köpa sina saker i slabben. Alla minns väl 70-talet då besättningen helt sonika skickade ut passagerarna och startade egen fest.
Alltså besättningen i sina utrymmen och passagerarna i sina.
Sjöfarare och passagerare