DELA

Biologisk mångfald och den åländska äganderätten

EU:s strategi gällande biologisk mångfald är viktig, men ställer höga krav på implementeringen. Strategin går i runda slängar ut på att 30 procent av land och vatten ska skyddas för att säkerställa den biologiska mångfalden. 10 procent av detta område ska vara strikt skyddat. Det omöjliggör inte jakt och fiske, men exploatering och överutnyttjande. En milstolpe för strategin är att säkerställa att Europas biologiska mångfald senast 2030 ska vara på väg att återhämta sig till nytta för människor, planeten, klimatet och ekonomin.

Den åländska äganderätten är stark och ska så vara. Förhållandet mellan privat/offentligt ägande är unikt på Åland. Därför är det viktigt att de privata markägarna blir en grundläggande part i den åländska processen. Redan om några år ska medlemsländerna inklusive Åland kunna påvisa framsteg och en tydlig plan på hur direktivet förverkligas. Annars kommer garanterat strängare regler och lagstiftning att träda till. Det har jag full förståelse för med tanke på den biologiska mångfaldens betydelse för vår överlevnad. Däremot ser jag problem i att landskapsregeringen via skattemedel ska köpa upp de mark- och vattenarealer som behövs. Det blir dyrt, det kan i slutändan leda till exproprieringar och en kultur där det offentliga börjar konkurrera på privata marknaden känns främmande.

Jag är övertygad om att det finns åländska markägare som är beredda att upplåta vatten och mark för naturskyddsändamål, speciellt då det inte berör rätten till jakt och fiske. Det är huvudspåret som ska gälla då Åland i snabb takt behöver öka ytan av naturskyddade områden och där information kring strategin nu behöver nå ut till ålänningarna. Har i flera lagtingsdebatter diskuterat detta med minister Alfons Röblom, som visat stort samförstånd i frågan. Därför är det på sin plats att säga stort tack till markägaren och ”mycket bra jobbat” till minister Röblom med tjänstemän som i dagarna tecknade under ett avtal om naturskydd för ett 1 400 hektar stort område innefattande holmar och vatten. Låt detta bli ett lysande exempel på hur vi säkerställer den biologiska mångfalden på Åland.

JOHN HOLMBERG
LAGTINGSLEDAMOT (LIB)