DELA

Bio Savoy har fått en vacker fasad

Jag har i år bott granne med Bio Savoy i 30 år. Under den tiden har man sett en fastighet som förfars pga väder och vind. Några små yttre reparationer av fasaden har gjorts men ingenting av någon bevarande betydelse. När fastigheten såldes till nuvarande ägare började hoppet växa att nu kanske det börjar hända någonting som kommer att försköna kvarteret vad gäller den gamla och misskötta fastigheten. Mycket riktigt. Den nya ägaren startade en process dels att reparera befintlig fastighet och även bygga till den ner mot Ålandsvägen.

I år har man fått njuta av en vacker fasad åt tre håll vilket förskönat vårt kvarter otroligt . Man blir därför ledsen och förargad när man i tidningarna och lokal tv får höra utlåtande från staden och museibyrån hur galet allting är gjort gällande fasaden. Det är ett otroligt arbete som nu utförts och resultatet har blivit fantastiskt. Helheten kommer man att kunna bedöma när hela fastigheten står klar, även delen mot Ålandsvägen, men det som nu är klart är otroligt lyckat.

Istället för att uppmuntra ägaren så uttalar man sig om att den nya och snygga fasaden på 3 sidor skall rivas och byggas om enl. något som museibyrån eller staden anser vara det riktiga.

Om man idag år 2015 skall renovera och reparera olika byggnadsdelar måste man kunna utföra dessa enligt dagens byggnadssätt, dels om det skall fungera och absolut om man skall ha ekonomiska möjligheter att göra detta. Sunt förnuft brukar vara till stor nytta i allmänhet.

Jag gick i Vasa Tekniska Läroanstalt under åren 1972 – 1976 och utbildade mig till byggnadsingenjör. Som lärare i byggnadstekniska ämnen hade jag DI Christer Wickström.

C W lärde mig och min klass att om man tilläggsisolerar en fasad så skall detta ske på utsidan, inte från insidan. C W hade också utvecklat ett program där man kan beräkna kondenspunkten i en yttervägg enligt materialen som finns i väggen. Detta program har använts mycket i byggnadsfrågor.

Låt nu Patrik Landell få fortsätta sin gärning, så kommer vi så småningom att ha ett jättefint projekt på hörntomten och jag är säker på att ingen Mariehamnare märker om fönstren i södra fasaden är indragna 2 cm eller 8 cm.

Sten-Åke Häggblom