DELA

Bilsport inte miljövänlig

Noterar att er reporter Jens Finnäs skrivit följande i Nya Åland den 9 juli. ”Miljökraven är så strikta. Argumentationen är väl inövad.”
Detta gällande motorsporten.
Miljökraven är inte strikta, dom är i själva verket obefintliga. Ja, själva argumentationen är väl inövad, motorsport är miljövänligt, punkt.
Svenska Bilsportförbundet har i flera år argumenterat för att motorsporten är ledande inom miljösatsningar samt miljöanpassning gentemot övrig fordonsanvändning, detta utan att specificera olika tävlingsfordons utsläpp av olika avgaser. Man ljuger i svensk media att svenska motorsportfordon till största delen drivs med bioenergi, samt i Dagens Nyheter att kraven är så strikta att samtliga tävlingsfordon i Sverige är utrustade med katalysator.
Så här argumenterar även företrädarna för den åländska satsningen Åland Ring, därför att det är enkelt att argumentera på detta vis då kunskapen om tävlingsfordons miljöpåverkan är i det närmaste obefintlig bland miljöutbildade och politiker samt allmänheten.

Så här är det.
Börjar man tävla i dragracingens standardklass med en nyare bil, exempelvis Camaro som har relativt tajt avgasrening samt är avgascertifierad enligt den strängare USA-metoden så modifieras bilen så pass mycket att denna ej längre klarar en avgascertifiering. Bilens bränsle och tändningsmappning (programmering) samt kamaxel görs om eller byts ut för betydligt högre motoreffekt än original, vilket gör att avgasmängden och sammansättningen ej längre har lägsta möjliga standarvärden. Utöver detta monteras katalysatorerna bort samt styrningen som gör att dessa fungerar, dessa komponenter behövs ej längre eftersom effekten måste höjas ansenligt.

Äldre bilar som tävlar i samma klass som denna Camaro har även dessa avgasreningskomponenter bortmonterade såsom eventuell EGR samt sluten vevhusventilation och olika småkomponenter för att reglera främst kväveoxider. I detta modifierade utförande hade dom aldrig blivit avgasgodkända i USA exempelvis 1970.
I snabbare klasser är modifieringen mer omfattande vilket avsevärt ökar nivåerna av olika avgaser, främst kväveoxider.
Avgasreningen fungerar ej heller fullt ut i vanliga standardbilar som körs på bana i hög fart i kombination med höga motorvarvtal i olika hastigheter, eftersom datastyrningen ger information om att motorn skall ha en större mängd bränsle än vad som gäller i EU för nyare fordon.

Om Svenska Bilsportförbundet inte offentligt ljög skulle samtliga tävlingsfordon ha katalysator, men reduktionen av olika avgastyper minskas enbart marginellt eftersom bestyckningar, bränsletryck, datamappningar och kamaxelprofiler samt en mängd andra detaljer gör att man ej kan få maximal reduktion av avgaskomponenter i en katalysator.
I princip har Bilsportförbundet endast rätt på en punkt och det är att man utbildar sina funktionärer i att sortera och omhänderta olika sopfraktioner som produceras under tävlingarna.
Vackert så.
Med vänlig hälsning.
Staffan Carlsson
Ingenjör i motorteknik