DELA

Bilpool gör större skillnad än p-normsförändring

Det har sagts om stadsfullmäktigedebatten gällande den nya parkeringsnormen för Mariehamns stad, att Rauli Lehtinens förslag om bilpool med elbilar var sent förlagd. Det är fel! Motionen om detta lämnade Lehtinen in 24.04.2018. När grupperna möttes 22.10. för att underteckna en skrivelse med kravet för att tillsätta ett fullmäktigeutskott för att bereda ett förslag till beslut om ny p-norm, presenterade Lehtinen ett skriftligt förslag gällande bil-pool, där en elbils rabatt kunde motsvara fem p-platser.

Samtliga fullmäktigegrupper, med undantag av socialdemokrater som inte deltog vid mötet, välkomnade idén. Också Roger Jansson presenterade ett utkast till lindrigare p-norm. Det beslöts dock att först enbart underteckna kravet på utskott. 06.11. inlämnade Lehtinen en skrivelse till stadsstyrelse inför mötet 08.11. där den nya p-normen skulle behandlas enligt stadsledningens beredning. Då hette att tidpunkten för skrivelsen var fel vald.

Slutligen föreslog liberala ledamöter vid stadsstyrelsens möte 10.01.2019 en formulering, vilket ändrade beredningens förslag med just kravet på elbil, samt en obegränsad ersättningsmöjlighet till samtliga p-platser, istället för beredningens 30 %. Förslaget drogs tillbaka på grund av vissa formalia. Man enades dock om att ett korrigerad förslag skulle presenteras vid fullmäktigemötet 29.01. Förslaget bearbetades vidare tillsammans med kanslichefen och den liberala stadsfullmäktigegruppen.

Alla har läst hur det sedan gick! Förslaget pratades sönder och röstades ner, trots överenskommelsen. Vi är besvikna! Mariehamns stad kunde ha tagit ett stort kliv i kampen mot klimatförändringen och fullföljt sina åtaganden i Ålands hållbarhetsagenda samt i sina övriga klimat- och miljödeklarationer.

Koldioxidutsläppen från mänskliga verksamheter sker främst via energi/ uppvärmning, vidare via trafiken/fossila drivmedel, via vår mat och sist konsumtion. Vad gäller arbetet med biltrafiken, är det bästa vi kan gör att byta ut fossila bränslen och allmänt minska trafiken med privata bilar. P-normen med alternativet för fullt utnyttjade bilpool och elbil skulle varit en utmärkt lösning!

En elbil poolsrabatt ger även en stor fördel vad gäller ekonomi. Det vill säga, en rejäl sänkning av byggkostnader, genom att bjuda alternativ till de skyhöga kostnader för att bygga underjordiska p-platser.

Kanslichefen presenterade följande kalkyler:

– Ett exempel på nybygge med gamla kravet på 125 p-platser – av Lehtinen uträknad kostnad på 5 miljoner euro (en underjordisk p-plats cirka 40 000 euro).

– Enligt beredningens första förslag (till nytt förslag): 107 p-platser – av Lehtinen uträknad kostnad på 4, 28 miljoner euro.

– Och enligt det andra, korrigerade förslaget: 93 p-platser och av Lehtinen uträknad kostnad på 3,72 miljoner euro.

– Alternativet med elbilspool skulle ha krävt 25 elbilar och kostnaden skulle ha blivit cirka en miljon euro (exempel på Nissan Leaf cirka 40 000 euro) plus 25 p-platser för dessa, vilka kunde vara på högst 300 meters avstånd, det vill säga inte nödvändigtvis underjordiska.

Bara en riktig rejäl sänkning av byggkostnader via ändrad p-norm stimulerar och ger ekonomiska möjligheter till nybyggandet i stadens centrum, inte marginella ”lindringar” och saknande av innovativa lösningar.

JOANNA ISAKSSON
RAULI LEHTINEN
STADSFULLMÄKTIGELEDAMÖTER (LIB)