DELA

Bilmissbruk är skadlligt

I måndagens Nyan filosoferar en anonym skribent över ”lata” bussåkare. Huruvida det är en större grad av lättja att åka buss än bil låter jag vara osagt, men resonemanget om privatbilismens närande eller tärande tål att utvecklas. Argumentet att det är just skatter från bensin, alkohol och tobak som finansierar samhället hörs ibland från de som missbrukar dessa (fortskaffnings)medel, men det resonemanget förbiser då ett antal viktiga punkter.

Det är helt klart att skatt på fordon och drivmedel tar in en stor del av statens kaka. Lika klart är det att transporter har andra positiva effekter på samhället som exempelvis rörlighet för arbetskraft och liknande. Samtidigt har samhället som helhet, även de som inte har bil, stora kostnader för trafiken. Inte bara för vägunderhåll, parkeringsplatser och dito hus, utan även för de sidoeffekter som en överstor trafik har. Samhällets kostnader för trafikskador och miljöeffekter på Åland äter lätt upp de intäkter som fås av bil och bränsleförsäljning.

Det är således inte alls klart att bilismen som helhet bär sina egna kostnader.
Anders Gustafsson