DELA

Billigt valfläsk på menyn

Under debatten gällande årets budget betonade jag att Centern skulle vinna nödvändig trovärdighet genom att visa upp en skuggbudget. I den av mig efterlysta skuggbudgeten kunde Centern visa vilket ekonomiskt utrymme de är bredda att ge utbildning, näringspolitik, IT-utveckling, infrastruktur, självstyrelsepolitik, hälso- och sjukvård, investeringar, konkurrenskraft, attraktionskraft, landskapsandelar och så vidare.

På ett transparent och ansvarsfullt sätt visa vilka satsningar de prioriterar och hur allt är tänkt att finansieras. Är det via lån, nerdragningar inom vissa områden eller avsiktliga budgetunderskott? Att göra en grov skuggbudget kräver inget annat än politiskt mod och givetvis lite politisk arbetstid. Mallen finns redan, landskapsregeringens liggande budget.

Det är bara att ändra i posterna och plocka bort, eller lägga till. Att med siffror visa vad man politiskt vill genomföra ger trovärdighet. Att enbart servera billigt, segt och ofinansierat valfläsk genom att berätta om allt man kommer att göra bara man återfår makten, ger ingen kredibilitet. Alla vet att en trygg ekonomi kräver ansvar och långsiktighet. Enstaka goda intäktsår kan inte ersätta det viktiga faktum att intäkter och kostnader långsiktigt måste balanseras.

En budget i balans är ett krav. Lika viktigt som att i valkampanjen berätta om vad man vill genomföra, är därför att visa hur satsningarna ska finansieras eller vad som istället nedprioriteras. Det kanske inte är lika charmigt. Däremot ärligt och skapar definitivt trovärdighet.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)