DELA

Billigare med färre kärl

Att metall och aluminium får blandas i samma kärl är nu bekräftat.
Här kommer bemötande på övriga frågor som ställdes i Nya Åland fredagen den 8 november:

Enligt Renhållningens vd Robert Nylund blandar man inte på Åland tetror och kartongförpackningar i samma kärl för att tetrorna börjar lukta. Detta påstående kan inte anses som hållbart eftersom i Sverige och övriga Finland blandar man tetror och kartongförpackningar i samma kärl och det fungerar mycket bra.

Hårdplasten omvandlas till avfallsbränsle av ett särskilt slag? Vad för slag? Det stämmer att energiutvinningen i Uppsala kostar lite mera men det är viktmässigt så små mängder hårdplast så merkostnaden är försumbar. Det finns varken ekonomiska eller miljömässiga skäl att sortera hårdplasten skilt och det blir extra körningar som konsumenten skall betala. Det finns alltså ingen anledning att sortera hårdplasten skilt.

En fråga från reportaget den 8 november var:
Men borde inte hushållen själva få välja hur ofta man vill att återvinningsmaterialen skall hämtas framom hur det passar bäst för dem som skall tömma kärlen?

Svar från vd Nylund:
“Allt går att ordna, men det har ej kommit sådana önskemål”.
Hur skall kunderna veta vad de skall ha för önskemål och vad de skall ställa för frågor? Det borde ju företaget informera om när man kontaktar dem.

Om allt ovanstående genomförs har vi en billigare sophantering för kunderna eftersom det blir färre kärl och färre tömningar.
Det som också bör anses som mycket viktigt i detta sammanhang är att miljön skonas genom att det blir betydligt färre körningar.
Ingmar Wikman
Pensionerad vd
Ålands Renhållnings Ab