DELA

Billigare, effektivare lagting

Minska antalet lagtingsplatser och reformera pensionsförmånerna
Det har nyligen debatterats om huruvida våra politikers månadsarvoden bör höjas eller inte. Flera av våra folkvalda har själva uttryckt sin sympati för lönehöjningar med en ökning som skulle innebära att deras nuvarande arvode på 3 684,12 euro istället skulle landa på allt från 4500 euro till 5500 euro i månaden. Min åsikt är att man bör minska antalet lagtingsledamöter och således möjliggöra en höjning av arvodet.

I Finland har vi ungefär en riksdagsledamot per 27 000 invånare och i Sverige är det ungefär en riksdagsledamot per 28 000 invånare. På Åland har vi däremot mer än en lagtingsledamot per 1000 invånare. Man måste ställa sig frågan om Åland verkligen behöver en så stor lagstiftande församling, sett till Ålands befolkningsmängd. Beakta också att vi inte har full lagstiftningsbehörighet gentemot de andra lagstiftande församling arna.

Man skulle kunna jobba mycket mer effektivt om man hade ett mer modernt arbetssätt. Skulle det vara färre skulle det ställas ett större politiskt ansvar på varje ledamot. 20 stycken ledamöter vore lämpligt. Det skulle ge bättre kontakt mellan medborgare och valda.
En minskning av antalet platser i lagtinget frigör medel för att kunna höja de återstående 20 ledamöternas arvoden. Det skulle möjliggöra ett effektivare lagting som man har möjlighet att lägga mer resurser till, utan att behöva öka den budget man redan har med skattebetalarnas pengar.

De som sitter i landskapsregeringen bör också sitta i lagtinget så att inte några ersättare behövs. Precis som man bland annat har i Sverige, där regeringen också sitter i riksdagen. Förverkligar man dessa förslag får vi en situation där lönerna kan höjas avsevärt men ändå blir en inbesparing för skattebetalarna.
En annan åtgärd som borde vidtas är att se över lagtingsledamöternas pensions förmåner. Det är inte rimligt att politiker tjänar ihop 4 procent per år i pension samtidigt som en förvärvsarbetare tjänar 1,5 procent per år i pension. En utjämning som innebär att även politiker tjänar 1,5 procent per år i pension samt att man dubblerar tiden från 15 till 30 år innan man får erhålla full pension vore på sin plats.

Politiker som menar att varje skattepeng ska användas så effektivt som möjligt, måste ständigt se över hur skattemedlen kan förvaltas så kostnadseffektivt som möjligt. Det finns många goda anledningar att se över hur antalet lagtingsledamöter och kostnaderna för dem skulle kunna minskas, något som bör göras politikerna och ålänningarna till känna. Det vore klädsamt om man först i de egna leden börjar se över sina utgifter efter bästa förmåga innan man drar ner på samhällsservicen i form av mindre tid för gatubelysning och minskade plogtider. Bara för att nämna några små exempel.
Jesper Carlsson
ordförande
Unga Moderater på Åland