DELA

Billigare att köpa in förnyelsebar energi

I en insändare i lokalbladen under rubriken ”Lokal vind ska driva åländsk trafik” skriver Närings-, miljö och energiminister Camilla Gunell (S) att ”vi sätter igång ett stödsystem inom 2019 för nyproduktion av vindkraft som tar Åland från 18% lokalproducerad el till 70%. Detta är i pengar värt cirka 17 miljoner under tolv år”.

Vad avser minister Gunell med att ”detta är värt 17 miljoner under tolv år”? Avser inte ministern att detta projekt kommer att sluka 17 miljoner euro under tolv år, medan exempelvis ÅHS ständigt tvingas spara 100 000-tals euro för att landskapets budget skall kunna balanseras?

Detta är pengar som skall gå till ett/några bolag för att förverkliga minister Gunells (S) och socialdemokraternas kungstanke om att Åland skall producera all förnyelsebar el själv.

I EUs mål kring energi och miljö finns inte några mål kring andelen el, som skall vara lokalproducerad, enbart hur stor andelen ex förnyelsebar skall vara av den totala energin. Vi kan köpa in förnyelsebar energi (och gör det) betydligt billigare än att producera den själv.

Men det är som oftast när det gäller socialdemokrater. Man ställer upp egna mål och drömmar och så förverkligar man dem med andras pengar. Har ni försökt räkna ut hur mycket det skulle kosta ifall man istället valde att köpa in förnyelsebar el från annat håll istället för att fortsätta med ”lokal vind skall driva åländsk trafik”?

Kunde i riksmedia läsa att IKEA skulle bygga en stor vindkraftspark i Malax.

Hbl: ”Totalt rör det sig om 25 vindkraftverk som ska byggas. De blir mellan 200 och 230 meter höga och beräknas ge totalt cirka 380 gigawattimmar per år.

I Malax byggs sju kraftverk i Långmossa vindpark och fem i Ribäcken. I Ponsivuori vindpark i Kurikka byggs sju stycken och i Vehonkulma vindpark i S:t Mårtens utanför Åbo byggs sex vindkraftverk.”

Varför inte vindkraftverk byggas på Åland utan skattemedel? Varför måste minister Gunell (S) nalla skattemedel varje gång hon vill förverkliga sina och det socialdemokratiska partiets drömmar?

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI