DELA

Bilfritt centrum inte möjligt

Parkeringsnormen skall ändras i Mariehamn. Säkert bra. Natur och miljö vill se ett bilfritt centrum? Hur skall det gå till?

Hur ska restauranger med mera få sina varor utkörda? Har Natur och miljö tänkt på detta? Det verkar inte riktigt så när man säger att man vill se ett bilfritt centrum.

Att det är svårt att hitta parkeringsplats ner i centrum känner jag mycket väl till, men det är samma sak upp på Östra skolgatan och Köpmansgatan efter klockan 8 varje vardag.

Jag skulle helst se att dessa gators parkeringar blev endast för boende i området samt att krav på parkeringstillstånd för att parkera på ovannämnda gator infördes.

TACK FÖR ORDET