DELA

Bilen – ett laddat vapen

Nu är Runa Lisa Jansson verkligen ute och “cyklar! Att gångtrafikanter har själv ett stort ansvar när de blir överkörda av bilar är minsann en originell teori av Runa Lisa. Jag för min del anser att om bilisten inte är kapabel att använda sund förnuft, måste man följa vägtrafiklagen där det bestäms att farten ska anpassas enligt omständigheterna.
När man närmar sig ett övergångsställe ska man sänka farten. Inte behöver vi väl nu börja lära om våra barn att egentligen är övergångsställen ingenting att lita på. Runa Lisas ”disciplin”funkar inte på barnen i varje trafiksituation. För oss som har blivit påkörda av en bil är det makabra skämtet om ”gångtrafikanter som motorhuvsprydnad” ett pinsamt hån.
Om man har varit nära att köra på en människa, ska man ta lärdom av detta och ändra sin attityd, eller annars lämna bilen hemma. Bilen är som ett laddat vapen! Den som hamnar i skottriktningen bär väl själv ingen skuld vid eventuella skador!
Rauli Lehtinen