DELA

Bilen ett fordon i för ändring och en del i klimatpåverkan

De flesta av oss på Åland har ett fossildrivet fordon idag och det kommer vi säkert även ha imorgon. Åland är mycket fordonstätt och också med en ålderstigen fordonsflotta. Det talar för att vi även under lång tid kommer ha fossildrivna fordon i trafik. Ålänningarna är ekonomiskt medvetna och väljer att återanvända sina fordon under lång tid. Det syns också genom den privatimport av begagnade fordon till Åland som är stor. Det blir säkert också en ökning av privatimporten av elfordon och andra fordon som drivs genom förnybara energibärare. Denna import kan komma leda till att vi får se en snabbare ökning av fossilfria bilar på Åland.

Under de resor som jag gjort under de senaste månaderna till olika möten och seminarium i Bryssel, Göteborg och nu senast Almedalen har det tydligt framkommit att nu ökar omställningstakten från fossildrift till batterier och bränsleceller. I Sverige tror man att antalet nya fordon som säljs 2020, så kommer majoriteten vara med batteridrift. Orsaken till det är att infrastrukturen, ladd stolpar, byggs ut i rask takt. Det mest ekonomiska är att ladda batteriet där bilen står mest still, hemma eller vid arbetsplatsen, och komplettera genom det utbyggda nätet där bilar står naturligt still i runt en timme, exempelvis restauranger, butiker, kulturbyggnader, idrottsanläggningar med mera.

Just bristen på infrastrukturen för gasbilar för cirka 10 år sedan visar på vikten av en väl utbyggd infrastruktur för en lyckad omställning. Gasen kan beskrivas som en ”dagsslända” när det gäller personbilar.

Det nya nu är att vi i en nära framtid kan skapa vår egen energi, vätgas som omvandlas till bränsleceller. Det är vår sol- och vindenergi som kan omvandlas till just vätgas. I Mellaneuropa, Norge och Asien sker nu en satsning på infrastrukturen för bränsleceller för att möjliggöra en snabb omställning även till fordon med en drivlina av bränsleceller. Marknaden utgår ifrån är att den tyngre trafiken på land och till sjöss samt långdistansfordon som kommer försörjas av bränsleceller. Även flyget ser just bränsleceller som ett alternativ för att reducera sina utsläpp med förnybar energi. För Åland är det viktigt att flyget kommer finnas även i framtiden, vi är en del i en helhet och vinner inget på att späka oss för att vinna lokala politiska poäng. Omställningen till bränsleceller accelererar nu i snabb takt. För hundra år sedan gick omställningen från häst till bil på 10 år och nu går utvecklingen snabbare, så kanske ser vi förändringen under den kommande 5-10 åren i omvärlden.

Åland behöver fortsätta sitt arbete med omställningar från fossildrift till förnybart, både på land och till sjöss.

MIKAEL STAFFAS (Lib)