DELA

Bildning viktig i kristider

Mats Perämaa går till attack mot bildningsförbunden, och menar ”att det kommit till vägs ände”. Det är trist att en liberal på Åland motarbetar bildningsarbetet när liberaler världen över har kämpat för att folkbildningen och bildningsförbundens verksamhet. Speciellt i Norden finns en tradition att alla partier värnat om att staten stödjer och främjar folkbildningen. Man har uppmuntrat föreningar att gå samman i förbund för att stärka medborgarnas bildning. På Åland har vi två små och effektiva bildningsförbund. I år fyller de två 30 år, verksamheten har hela tiden utvecklats och när den nya bildningslagen antogs för två år sedan gavs ännu större möjlighet för detta.

Perämaa är orolig för ABF-Ålands koppling med Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är en av ABF-Ålands medlemsföreningar. Medlemskapet liksom för de andra 27 medlemsföreningarna handlar inte om att stärkas ekonomiskt utan att få stöd i sitt bildningsarbete enskilt och tillsammans med andra föreningar. ABF-Åland har kunskap inom bildningsområdet, är ett bollplank och har ett nätverk som är till stöd för medlemsföreningarnas bildningsverksamhet. Socialdemokraterna har en stark tradition i att värna om bildningen och var en av de föreningar som bildade ABF-Åland, vilket inspirerade till att också Ålands bildningsförbund startades.

I Sverige är alla partier medlemmar i något bildningsförbund, det är ett effektivt sett att stärka bildningsnivån inom föreningarna i allt från mötesteknik till olika ämnen både praktiska och teoretiska. Att Liberalerna på Åland valt att inte vara medlem i ett bildningsförbund är deras val, men det är helt möjligt även för dem.
Om Perämaas förslag att dra in stödet till en lagstadgad bildningsverksamhet inte bygger på politisk avundsjuka eller andra underströmmar så undrar vi varför bildningsförbundens verksamhet kommit i skottgluggen. I tider av nedskärningar och kriser brukar man se det som extra viktigt att satsa på utbildning och bildning.

Vi informerar mer än gärna om vikten av folkbildning i allmänhet och ABF-Ålands verksamhet i synnerhet. Det är bara att höra av sig.
Mia Hanström, verksamhetsledare
Ing-Mari Heikfolk, ordförande
ABF-Åland, Arbetarnas bildningsförbund rf
www.abfaland.ax
på vår hemsida kan man läsa om vår verksamhet både verksamhetsberättelse och planer.