DELA

Bidragsfinansierad särbehandling?

Den 10–12 augusti hålls ett träningsläger för 6–15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har rätt förstått IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag gillar insatser för våra unga då jag anser att engagemang särskilt i dessa ansträngda tider är viktigt.

Min fråga är varför arrangörerna uttryckligen annonserar att detta endast är för tjejer och ”ickebinära” då man dock samtidigt utesluter heterosexuella killar. Eller har jag missuppfattat något? Om inte, förstår jag inte agerandet. Demonstrerar man inte årligen i Pride för allas lika värde, propageras inte permanent jämställdhetsintegrering, flaggar man inte hela tiden för att alla ska vara inkluderade och ingen ska uteslutas i det offentliga rummet?

Så min fråga är vilket ändamål man vill uppnå med ett evenemang under detta villkor och ska skattebetalaren bidra till sådant (i fall att detta läger är fullt eller delvis bidragsfinansierad) då man utesluter en grupp av ett annat kön (kanske därför man anser vara toxiskt maskulin)?

RENÉ JANETZKO

SVAR PÅ INSÄNDARE:
Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer. Sedan några år tillbaka är Annica Sjölund värd samt Åland United och IFFK huvudsakliga samarbetspartners. Vi som anordnar har ingen politisk inriktning eller anknytning och fotbollsskolan finansieras av sponsring från de företag och föreningar som syns på inbjudan.

Vi som anordnar skulle uppskatta om personer som vill starta debatt först informerar sig om begreppen. Det är flera begrepp i insändaren som inte är relevanta men det är specifikt ett som jag vill reda ut. Sexuell läggning är vem en person attraheras av (homo-, bi- heterosexuell, etcetera). Sexuell läggning är alltså självklart överhuvudtaget inte relevant för vår fotbollsskola som riktar sig till barn i åldern 6–15 år. Könsidentitet däremot (= hur en person identifierar sig, är jag en flicka, pojke, båda, ingetdera, etcetera) är av högsta grad relevant då inte alla barn identifierar sig med sitt biologiska kön.

Vi vet att många av dessa barn och ungdomar ofta slutar med idrott tidigt då det inte finns något utrymme för dem där de känner sig hemma i och med att de flesta idrotter och i detta fall fotboll är uppdelat enligt flickor och pojkar. Flickor kan ibland spela med pojkar men inte tvärtom vilket också kan utgöra ett hinder. Vi som anordnar har inte fördjupad kunskap om begrepp och statistik för barn inom detta spektrum men det vi har är en samlad väldigt lång erfarenhet av barn-, ungdoms- och damfotboll och vi verkar för att vara normkritiska, öka jämlikhet och intresse för fotboll, oavsett kön.

Annica Sjölund Summer Camp anordnas för tjejer på Åland bland annat som en insats för att väcka och öka intresset hos tjejer som redan spelar eller som som inte annars skulle hitta till fotbollsplanen av olika orsaker. Det kan dels ses som en språngbräda till att sedan börja eller fortsätta med föreningsfotboll eller som ett tillfälle att förutsättningslöst kunna spela fotboll utan att behöva gå med i ett lag. Fotbollsskolan har alltid varit för tjejer och även öppen för de som inte faller inom ramen av den binära könsuppdelningen av barn (flicka/pojke). Eftersom vi i vår långa erfarenhet inom barn och ungdomsfotboll vet att det är viktigt att specifikt skriva vilka som inbjudan gäller har vi sedan förra året valt att inkludera ordet icke-binära samt en liten beskrivning av hur det skulle kunna definieras. Vi vill inte sätta etiketter på barn utan valde därför en så öppen term som möjligt.

Fotbollsskolan är alltså till för de som annars har färre möjligheter till fotboll på grund av olika orsaker. Denna fotbollsskola är därför alltså inte riktad till cis-pojkar (= pojkar som identifierar sig med sitt biologiska kön) då vi vill ha fokus på att få upp så många tjejer som möjligt. Det anordnas ett flertal andra fina fotbollsskolor på Åland där cis-pojkar deltar i majoritet så det finns som tur är gott om alternativ även för dem.

Trots att denna fotbollsskola inte bjuder in cis-pojkar betyder det inte att vi är emot att flickor och pojkar spelar tillsammans. Tvärtom tror vi att det bara är positivt och vi skulle gärna se mer av det. Vi vill dock i detta initiativ locka upp så många flickor och icke-binära som möjligt så att de får en chans att testa på fotboll förutsättningslöst.

Detta är ingen inbjudan till debatt och vi hoppas att barn kan fortsätta att få komma till vår fotbollsskola utan att det ska bli en samhällsdebatt av det. Vi arbetar främst ideellt och med begränsad tid och medel och kommer inte att kommentera fler inlägg om detta.

Med det sagt är alla tjejer och ickebinära i åldern 6–15 år varmt välkomna till vår fotbollsskola, anmälan är öppen!

HANNA SALMÉN

SAMORDNARE FÖR ANNICA SJÖLUND SUMMER CAMP