DELA

Bibelns budskap gäller, inte allehanda tolkningar

Jag vill härmed, efter en del funderande, före församlingsvalet komma med en insändare angående tidningsskriverierna i ämnet kyrklig vigsel av samkönade par.
Efter dessa artiklar och skriverier har ganska få personer fattat pennan och skrivit om varför kyrkan skall fortsättningsvis tacka nej till kyrklig vigsel, kyrklig välsignelse och bön för samkönade par, men bra att åtminstone några få har yttrat sig.
Kanske det beror på att saken i sig är helt tydlig och klar – ingen ändring behövs i detta avseende varken nu eller i framtiden. Den skall egentligen inte ens behöva diskuteras – kyrkans lära skall på alla punkter basera sig på Bibelns budskap, inte på allehanda tolkningar efter människans egen vilja. Budskapet i sakfrågan samstämmer med sunt förnuft och naturens ordning – eller kan någon bevisa motsatsen?

Däremot har frågan ältats och drivits på ett sådant sätt av dem som tycker annorlunda än kyrkan, att det hela har fått orimliga proportioner. Har därutöver lagt märke på, efter att ibland ha läst olika fastländska diskussionsfora, att många skribenter som kräver mindre och större förändringar i kyrkan eller annars kritiserar den på olika sätt, visade sig inte själva bry sig särskilt mycket om kristen tro och kyrkans värdegrund i dess hela djup, och ibland t.o.m. saknar själva en religiös övertygelse och tro för sin egen del.
En skrev häromdagen t.ex.: ”Jag som är ateist, tycker att kyrkan skall … .”. Diskussionen torde inte röra ”utomstående”, därmed är inte sådana inlägg behövliga.
Instämmer helt med Runa Lisa Janssons sakliga insändare (23.10.2010). Samt med Kent Danielssons skrivelse, där han konstaterar att den åländska journalistiken präglas av journalisternas ”egna uppfattningar, fördomar och populistiska vanföreställningar”, dvs. ren propaganda. Punkt till det.

Vågat av Niklas Lampi, att på tidningens ledarspalt komma med dylika uttalanden – och på sådant sätt att det skulle vara en ”allmän opinion” som han framhåller, fast det handlar om hans personliga, kanske inte speciellt genomtänkta åsikter – kan inte detta kallas för rent missbruk av ”mediella möjligheter”?
Att som Lampi ge sig på hela kyrkan, det är en prestation som heter duga. Inte speciellt förståndigt av honom kanske, men nu är det dock helt klart, att det är inte kyrkan som har förlöjligat sig själv, utan den som så påstår.
Kanske har Lampi gjort en mindre smickrande upptäckt efter att ha läst R.L. Janssons och K. Danielssons insändare – han lär inte ha yttrat sig i saken något mer … men klarar han att ödmjukt be om ursäkt?

Visa Konttinen