DELA

Bibehållen rösträtt för bortaålänningar

Man har i många sammanhang diskuterat ändringar i reglerna för hembygdsrätten. Oftast med tanke på rätten att äga fastigheter och att bedriva näring. Men hembygdsrätten är också en förutsättning för att få rösta i lagtingsval.

Liksom avsaknaden av hembygdsrätt gör att man inte kan rösta i lagtingsval.

Detta leder till att en utflyttad ålänning efter fem år mister rösträtten i lagtingsval.

Att hen mister den genast när det gäller kommunalval, känns naturligt.

Men en utflyttad ålänning i egenskap av finländare kommer under hela sin livstid att ha rösträtt i riksdagsval, presidentval och EU-val.

En utflyttad ålänning blir alltså i praktiken finländare efter fem år.

Det känns fel och orättvist att inte en ålänning skulle ha rösträtt till sitt parlament, medan en finländare har det.

Därför vill jag arbeta för att utflyttade ålänningar skall kunna bibehålla sin rösträtt i lagtingsval även efter fem år. Enklast kanske genom att låta även hen som har haft hembygdsrätt få behålla sin rösträtt.

Det känns som åländsk demokrati för mig.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati ubv