DELA

BG som biskop

I den andra omgången av biskopsvalet har vi fått möjligheten att se noggrannare på kandidaterna. Det är inte likgiltigt vem som blir vald, trots att kandidaterna i många frågor står varandra nära.

För oss är biskopen inte i första hand stiftets högsta tjänsteman, utan den som i samverkan med andra personifierar kyrkans uppdrag. Det handlar således inte om att uttrycka de åsikter som attraherar olika grupper bland väljarna, utan om att den som skall bli biskop i sin person integrerat, och i handling står för de värderingar, som stiger fram ur kyrkans budskap. Då kan evangeliet höras tydligt i vår egen tid och inte bara som ett eko från det förflutna.

Hos Bo-Göran Åstrand ser vi de här egenskaperna. Han står för en kyrkosyn, som bygger mera på samverkan i en kropp, och mindre på maktens hierarki. Han kompromissar inte med dem, som vill ställa upp egna villkor för vem som får böja knä vid altarringen, eller tjäna bakom altaret.

En biskop ska ha mod att ibland gå före för att visa vägen, men också den vakenhet som skyddar det vandrande folket mot bakhåll. Och sist, men inte minst, ska han vara beredd att gå bredvid varje enskild medlem och stöda dem som tappat modet. En sådan medvandrare ser vi att vi har i BG. Därför skriver vi nummer fyra på vår röstsedel.

EMILIA KONTUNEN
KVEVLAX, FÖRSAMLINGSPASTOR

JAN-ERIK NYBERG
JAKOBSTAD, FAMILJERÅDGIVARE