DELA

Bevis över nackdelar med bolagiseringar

Stadsfullmäktige har tidigare beslutat att Mariehamns Elnät och Mariehamns Energi bildar ett gemensamt bolag med en gemensam styrelse. Nu pågår en aktiv planering för att göra utrymmesomflyttningar inom bolaget så att Mariehamns Elnät avser att flytta från Tekniska Verken till Mariehamns Energis fastighet vid kraftverksområdet efter diverse renoveringskostnader för c. 2 miljoner euro.

Problemet som jag ser det är att sådana beslut inte är politiskt förankrade i vare sig stadsstyrelsen eller fullmäktige utan besluten är tagna av Mariehamns Elnäts styrelse, trots att koncernstyrningen borde utgå ifrån stadsstyrelsen och stadsledningen.

Detta innebär att en bolagsstyrelse kan genom det beskrivna agerandet direkt påverka en helhetsplan för hur fastighetsanvändningen i framtiden skall disponeras i Tekniska verkets och Kraftverksområdet. Detta är enligt min mening inte acceptabelt och ärendet är av den digniteten att det kräver beslut från stadsstyrelsen och fullmäktige.

Problemet är att bolagsstyrelser kan ta sig sådan makt, med hänvisning till bolagsordningen, utan att ägarna som är Mariehamn stad kan påverka. Detta är ett konkret bevis över nackdelar med bolagiseringar.

Vi måste få en politisk förankrad helhetslösning för både det attraktiva Kraftverksområdet och området som berör Tekniska Verken. Ärendet måste omgående aktualiseras i stadsstyrelsen för vidare behandling.

CHRISTIAN BEIJAR

(S)TADSFULLMÄKTIGELEDAMOT