DELA

Bevara vinterbadet på Lilla Holmen

I dagarna har Mariehamns stad beslutat att stänga Lilla Holmen för oss vinterbadare från och med 1.11.2013. Vi är mycket bestörta och hoppas att Lilla Holmen forsättningsvis kan vara öppen för allmänheten inkluderande oss vinterbadare. Vi har den största förståelse för stadens ekonomiska problem och är beredda att ta vårt ansvar. Vi är alltså beredda att betala en skälig kostnad för vinterbadandet. Våra önskemål är synnerligen anspråkslösa, det enda vi önskar är tillgång till omklädningsrummen och en propeller eller motsvarande anordning som håller vaken öppen under den kallaste tiden på året. I jämförelse med andra aktiviteter är det en liten kostnad för samhället.

Vidare bör beaktas vinterbadningens positiva sociala- och hälsoeffekter. Vi aktiva är övertygade om vinterbadningens positiva inverkan på hälsan. En annan positiv sidoeffekt är att vi dagligen är ute på Lilla Holmen och håller uppsikt över området, gratis övervakning staden till fromma. Man kan även anlägga ett genusperspektiv, damerna är flitigare vinterbadare än männen. Med detta i åtanke hoppas vi att Mariehamns stad fortsättningsvis ger oss möjlighet att bedriva vinterbad och annan aktivitet ute på den gröna oasen Lilla Holmen. Vinterbadandet i det natursköna Lilla Holmen betyder mycket för oss
Vänligen
Roger Eriksson
Siv Bäckman
Ann-Mari Isaksson
Jenki Rask
Rainer Åkerblom med många fler