DELA

Bevara Savoy och bygg ut!

Angående Bio Savoy-huset och tomten. Undertecknade minns att det talats om att den berömda arkitektprofessorn Erik Bryggman förutom att han planerade biografbyggnaden även har ritat en tre våningar hög bostadsbyggnad på tomten, så att luckan mot Ålandsvägen skall bebyggas, vilket dock inte ännu skett!
Tack vare att ritningarna finns bevarade (uppgift av Sven-Erik Johansson per telefon 02.0.2007) och tomtpriset är anpassat till skälig nivå torde det ligga i stadens/ landskapets/ privata byggfirmors intresse att skapa en arkitektonisk helhet som skulle glädja den nuvarande och framtida befolkningen och besökare med arkitektoniskt intresse.

Ett byggföretag som åtar sig att enligt originalritningar färdigställa Savoys hörntomt enligt Erik Bryggmans visioner är värt all heder och ett kulturpris.
Arkitektprofessor Erik Bryggman var på sin tid mera berömd än Alvar Aalto, vilket säger mycket. I Åbo kan man njuta av Uppståndelsekapellet, även av ett flertal bostadshus (med breda, ornamentprydda takkanter, som effektivt skyddar väggarna även på höghus samt första våningen prydd med vackra valvbågar), ytterligare sommarvillor av vilka den mest berömda är villa Waren-Waris på Runsala, fantastiskt anpassad till naturen.

Låt oss skapa ett arkitektoniskt centrum till glädje för oss alla och visiterande grupper.
Henrik Appelqvist
Tom Appelqvist