DELA

Bevakningen av Åland Pride

Jag deltog i Åland Pride under veckoslutet. Jag kan passa på och berömma Nyan för alla de artiklar och reportage tidningen gjort om priden och människorna bakom – före festivalen.

Men jag är mycket besviken över tidningens bevakning av evenemangen, främst över bevakningen av vad som hände ombord på Pommern på fredagskvällen. Där uppträdde två gaykörer som rönte stort bifall från en talrik publik. Trots att Helsingfors gaykör Out’nloud var mindre till antal sångare överträffade körens program Stockholms gaykörs.

Paraden bevakades av Nyan med ett antal bilder och med bland bilderna fanns en bild av Stockholms gaykör, men ingenting om Helsingfors gaykör som faktiskt också deltog i paraden och som till råga på allting blev upplevelsen på torget, utan körens sångnummer hade tillställningen på torget varit platt och tråkig – man märkte att folk sakta men säkert försvann bort.

Jag har visserligen en ”ko i diket” eller talar för min sjuka mor då jag nämnder Out’nloud, men jag försöker tänka objektivt. Varför inte med ett ord beröra Helsingfors gaykör? Den hade varit värd det.

Bo-Eric Rosenqvist

Redaktionen tackar för det inledande berömmet och beklagar att vi inte hade resurser att bevaka alla delar av festivalen, bland annat inte tillställningen på Pommern. Bilderna från paraden togs slumpmässigt och i den mån deltagarna fångade fotografens uppmärksamhet. Red.