DELA

Bevaka jämställdheten

Gymnasieskolorna har tillsatt en IT-grupp som skall samordna IT på Ålands gymnasieskolor.
Det låter ju bra men de får bryta mot jämställdhetslagen. Gruppen består av alla IT-ansvariga på skolorna och de visade sig vara män. Därmed hittade de tydligen inte kompetens att fylla gruppen så att den uppfyllde jämställdhetslagens krav på 50/50 representation.
Det finns många duktiga kvinnor som jobbar som IT-konsulter som kunde hyrts in. Jag är övertygad om att denna grupp gör ett ännu bättre jobb med externa konsulter i gruppen. Dessa män är säkert kompetenta på sitt område men arbetet, när det gäller samordning, underlättas ofta av externa personer som kan se nya lösningar.
Jag tror även att det finns användare i organisationen, som är kvinnor, som kan tillföra gruppen mycket. Användarna har insyn i vilka problem som finns och har ofta värdefulla idéer. Jag är övertygad om att det finns kvinnor som bör sitta i gruppen. Så här lätt kan vi inte få rucka på jämställdheten!

Victoria Sundberg, fs.