DELA

Beträffande den planerade nya förbindelsen mellan Åva och Jurmo

Vi är ett gift par från Tyskland som sedan över 40 år regelbundet tillbringar vår semester på Jurmo.
Visserligen väger inte vår åsikt lika tungt som Jurmobornas, men vi vill trots detta använda rätten att uttrycka vår mening med denna insändare.

1. Den framlagda planen är, som vi ser det, inte en produkt av en demokratisk beslutsprocess som herr Bergström påstår. Visserligen kände man från förut till planerna på en ny förbindelse och visst blev Jurmoborna informerade och också (men först nyligen) hörda – men redan denna höst ska det byggas på det sätt som trafikavdelningen planerat – alltså var allt redan på förhand bestämt.
2. Det finns sedan årtionden en fungerande färjförbindelse mellan Åva och Jurmo som med mycket mindre pengar än de planerade 5,6 miljoner euro (som den nya förbindelsen ska kosta) skulle kunna förbättras i enlighet med Jurmobornas behov.
3. När vi mäter avståndet från Åva till Jurmo på en karta och jämför den gamla vägen med den nya planen inser vi inte hur avståndsskillnaden kan rättfärdiga det stora arbetet och 5,6 miljoner euro. Vi anser att det är slöseri med pengar.

4. Vi fruktar att den eftersträvade ökade tillgängligheten (för bilar) i och med den nya vägen kan förhindra eller t.o.m. omöjliggöra de ansträngningar som gjorts för att åstadkomma en hållbar turism på Jurmo – se erfarenheterna från talrika små öar längs Europas kuster!
5. Dessutom tror vi inte att den planerade förbindelsen kommer att förnya eller stärka Jurmos ekonomi. Några ytterligare arbetsplatser på grund av den är på lång sikt inte att vänta.
6. Med den nya vägdragningen blir en sedan generationer framvuxen kulturmiljö förstörd. Nu kommer man med färjan in till Jurmo hamn rakt in i mitten av en levande by. I framtiden kommer man enligt den nya planen iland ca 800 -1000 m väster om byn någonstans i skogen och inte nog med det – för att vägen ska komma in till byn så måste berget ,där midsommarstången i årtionden restes, sprängas bort.

Sammanfattningsvis: Vi är förskräckta över denna illa genomtänkta och okänsliga vägplan som redan i höst ska börja förverkligas. Den kommer inte att leda till de få fördelar som utlovats.
Ett är dock tämligen säkert – den kommer att orsaka en spricka i och försämra bygemenskapen.
Med vänliga hälsningar
Pit och Els Möller-Schlömann