DELA

Betongdockan blir dyr i underhåll

I Upprop för Pommern riktar 24 personer 9.3 grav kritik och frågor rörande betongdockan till Pommernkommittén. Kommittén meddelar 10.3 att svaren ”hittas genom sökning i de lokala mediaarkiven”! Den som söker blir besviken; svaren saknas helt eller är bristfälliga och vilseledande. Låt oss ge ett exempel.

Uppropet lyfter fram att det är vilseledande att endast tala om investeringskostnaderna för betongdockan utan att inkludera dockans underhållskostnader, som saknas i alla kalkyler. Pommernkommittén har överhuvudtaget inte kommenterat detta. Ändå vet vi av erfarenhet att underhållskostnaderna för betong i saltvatten kan vara mycket stora över det tidsspann (100 år) som är aktuellt här.

Sven-Anders Eriksson, Sten-Åke Häggblom, Henry Höglund, Jerker Örjans