DELA

Besvikna

Vi var två kollegor som ville lyssna till Per Ghatan Hamids föreläsning om ” Den adaptiva hjärnan”. Annonsen hade vi läst i Handikapp bulletinen nr 1 2016.

När vi kom till föreläsningen fick vi veta att det var fullt och att man skulle ha anmält sig innan, men det framgick inte av annonsen och det är det vi är besvikna över.

Två besvikna kolleger