DELA

Besviken på staden

Alla politiker säger att de vill värna om miljön. Till exempel hör man ofta att privatbilismen är problematisk med alltför mycket utsläpp och man talar varmt för kollekivtrafiken.
Men vad gör man för att locka folk att åka mer buss? Inte något, vad gäller landsortsbussarna vad jag vet.
Men Mariehamn har varit ett lysande undantagl! Enda kommunen på Åland där man prövat med avgiftsfria resor och till följd av det har det varit en markant ökning av resenärer.

Dessutom har Röde Orm satsat på miljövänliga bussar, bussar som drivs med restprodukter från fiskindustrin.
Så klokt och så sunt! Man skulle önska att denna fantastiska miljösatsning kunde spridas också till landsbygdstrafiken .
Därför läser man med besvikelse att staden överväger att ”spara” genom att anta ett bud på busstrafiken som innebär; att bussarna som går på fossilfritt bränsle ska försvinna, färre turer, redan anställd personal sägs upp.
Detta i kombination med att man inför avgift i bussarna gör att man undrar om stadspolitikerna verkligen värnar om ”alla” sina invånare och vad de ha för visioner då det gäller miljöpolitik?
Tove Isaksson Löthman