DELA

Besvikelsen var väntad

De första kommentarerna till finska regeringens beslut att inte höja avräkningsgrunden missar enligt mig helt den grundläggande problematiken. Att regeringen backar beror på finansministeriets ställningstagande i frågan. Ministeriet utgår strikt från självstyrelselagens bestämmelser om landskapets ekonomi (§§ 44 till 50). Finansministeriet har aldrig under klumpsummans tidevarv ansett att det funnits sådana väsentliga ändringar i statens bokslut som motiverar en ändring av avräkningsgrunden 0,45. Den åländska regeringen får på samma sätt som hemmafrun i ett hushåll där maken har hand om alla pengar, foga sig till beslutet. Regeringen är lika maktlös som hemmafrun och det hjälper inte att påminna staten eller maken om att han svikit sina löften att betala bidrag till den åländska vindkraften.

Det som hänt visar än en gång att systemet inte fungerar. Dessutom blandar man ihop saker och ting när man drar in vindkraftsstödet i diskussionen. Återbetalningen av åländska skatter i form av en klumpsumma grundas på självstyrelselagen. Det är bara det att lagens bestämmelser är statiska och följer inte i tillräcklig grad den verkliga skatteutvecklingen på Åland. Dessutom är lagbestämmelserna inte kompletta eftersom det inte finns någon rikslag som förutsätts i självstyrelselagen , för att på ett flexibelt och rättvist sätt skulle reglera avräkningsgrunden t.ex. befolkningsunderlaget.

När minister Berner nu lovar plåster på såren med förslag om reparation av något färjfäste i Galtby tyder det på att Ålandsministern saknar kunskaper om självstyrelselagen. Extra anslag utöver klumpsumma kan tilldelas Åland på framställning av lagtinget. Berner borde därför fråga Ålands regering och lagting om det är något man från åländsk sida önskar erhålla extra anslag för och därefter överväga om hon kan driva en sådan sak.

Åland måste kräva att regeringen i Helsingfors strikt följer självstyrelselagen när det rör sig om självstyrelsens finansiella system. Det är inte en partipolitisk fråga utan lika mycket en juridisk skyldighet. Att självstyrelselagen visat sig överspelad är en annan sak. Därför måste vi ha ett system som garanterar att vi får behålla våra statsskatter på Åland.

Barbro Sundback (S)