DELA

Besvikelse för Bomarsund

Den nya landskapsregeringen Gunell, inleder sitt arbetet med att ge besöksnäringen och kulturturismen en rejäl besvikelse! Besökscentret i Bomarsund läggs på is till 2014! för att man först därefter skall utvärdera om det skall förverkligas!

Det nya lantrådet har själv varit med om att ta fram planer och ritningar för besökscentret, men nu duger det tydligen inte att genomföra dessa planer! Det har lagts ned mycket arbete och resurser på planering och förberedelser, men det arbetet negligeras totalt.
Besökscentret i Bomarsund skulle bli ett verkligt tillskott och stöd för turismen och för undervisningen i våra skolor, genom att man där pedagogiskt och intressant, skulle kunna beskriva Bomarsundstidens betydelse för det moderna Åland. Det är av historien vi lär oss, hur vi skall rikta in oss mot framtiden.

Bomarsundssällskapet protesterar häftigt mot beslutet att skjuta fram byggandet av det färdigt planerade och projekterade besökscentret, och hävdar att investeringen skulle ge ett behövligt tillskott och stöd för den landbaserade turismen. Det ropas efter högre standard på anläggningar och aktiviteter! Förverkligandet av besökscentret i Bomarsund skulle visa vägen, inte minst nu när konjunkturen är osäker och det skulle behövas krafttag från landskapsregeringens sida, för att ge råg i ryggen åt företagsamheten, även på landsbygden.
Bomarsundssällskapet r.f.