DELA

Besvikelse bara förnamnet

Roger Nordlund är besviken på Tehy, men besvikelse är bara förnamnet på vad vi tehyiter känner för landskapsregeringen. Nu försöker Roger Nordlund skrämma den åländska befolkningen och oss tehyiter med att säga att det är samhällsfarligt, vårt strejkvarsel. Vi anses tydligen vara viktiga för det åländska samhället eftersom det är samhällsfarligt om vi inte är på jobb men man är inte beredd att betala för dessa viktiga personer som ser till att vården funktionerar 24 timmar i dygnet, 365 dagar i året.

Egentligen är det bara en prioriteringsfråga vad landskapsregeringen vill satsa på. Ni ska komma ihåg att det är sjukskötarbrist i hela Europa och vill ni i fortsättningen ha kompetent och engagerad vårdpersonal inom ÅHS så behöver ni nog börja omprioritera.
” Det blir en tunneln till Föglö, kanske redan nästa regeringsperiod” kunde man läsa i Ålandstidningen 27.05.2014. Den här omdebatterade tunneln skulle tydli gen nu ”endast” kosta 100 miljoner euro, 125 miljoner billigare än man tidigare kalkylerat med, så nog sjutton finns det pengar. Roger Nordlund tycker att landskapsregeringen satsar på jämställda löner när man budgeterat ½ miljon år 2015 för att göra en arbetsvärdering. Arbetsvärdering och lönekartläggning för att uppnå jämställda löner får ½ miljon medan man är beredd att satsa 100miljoner på en tunnel till Föglö.

Tunneln har redan kostat ½ miljon och det skulle behövas 1 miljon till för ytterligare utredningar. Börjar bli dags att fördela pengarna annorlunda och omprioritera. Åland befinner sig tydligen inte i en ekonomisk kris när det gäller broar och tunnlar.
Jag anser att det är landskapsregeringen som är samhällsfarlig, det är landskapsregeringen som har försatt oss i den här situationen som vi nu befinner oss i. Skulle ni ha lyssnat och läst på det material vi har fört fram vid förhandlingarna så skulle vi kanske ha kommit fram till en gemensam lösning.
Förtroendet är lika med 0 för den sittande regeringen och besvikelsen är stor bland våra 586 röstberättigade medlemmar.
Erica Norell-Eriksson