DELA

”Besvärsivrigt folk”

Undertecknad tar åt sig av Roger Janssons tal om ”besvärsivrigt folk”. Det låter precis som 2014. Då gällde det ett besvär mot stadens beslut att lyfta telegrafbyggnadens K-märkning. Högsta förvaltningsdomstolens utslag visade emellertid att om stadens styrande från början skulle ha insett att en K-märkning är en K-märkning, i stället för att med många, långa och krystade motiveringar förgäves försöka bevisa motsatsen, så skulle entreprenören ha kommit igång två år tidigare och staden besparats både tid och pengar.

I dag behöver Pommern tid. Det finns ingen underhållsplan för fartyget. En sådan bör utarbetas i samråd med en expertpanel. Undertecknad har för staden presenterat kontaktuppgifter för 32 experter, var och en med stora kunskaper om underhåll och bevarande av ett eller flera stora historiska fartyg.

Att utarbeta en underhållsplan tar tid, men utan en sådan är det ytterst oansvarigt att sätta igång ett projekt som är oåterkalleligt och vars utgång är synnerligen osäker. Låt oss ta vårt förnuft till fånga.

Jerker Örjans