DELA

Besvärande följder

Intressant att Mariepark fortsätter att roa. Nu vill man att stadens skattebetalare skall lösa in något, som huvudsakligen tillhörde PAF. Med hjälp av sina vänner i politiken lyckades DJ få Mariehamns stad av avyttra stadens lilla andel av aktierna utan att någon fullständig handläggning av ärendet hade gjorts inom stadsförvaltningen. Den dåvarande miljöförvaltningen överraskades av lokala massmedia dagen efter att beslutet togs. Vad jag kan minnas, var det lika för stadsarkitektkontoret. Vi hade enkelt kunnat informera DJ om gällande miljölagstiftning och regelverk. Något som köparen visserligen enligt avtalet själv hade att informera sig om, men vilket staden efter en mera fullständig hantering av ärendet naturligtvis också borde ha lyft fram.

Omedelbart efter att ha läst i tidningarna om beslutet, ringde jag upp DJ och varnade honom för att köra igång innan han hade ett giltigt miljötillstånd. Avsikten var att avråda DJ från att investera innan gällande förutsättningar var fastställda med tanke på risken för felinvesteringar och även andra eventuella följder. Det goda rådet mottogs dock som en fientlig handling, som under lång tid kom att negativt påverka mina relationer till DJ:s vänner i politiken.

Nu verkar det som om delvis samma vänner med facit i hand försöker vrida klockan tillbaka och få staden att med skattebetalarnas pengar återta försäljningen. Anmärkningsvärt är, att det nu inte verkar att gälla enbart den lilla andel som staden sålde, utan även den betydligt större andel som PAF ägde. Samma vänner som genomdrev affären menar nu, att det är stadens ansvar att lösa problemet. Intressant!

Hur kunde det bli så här? Är inte detta det lilla samhällets dilemma? Det är för lätt att i ett litet samhälle med hjälp av vännerna i politiken påskynda ärenden till beslut, i vilka gällande lagar och regelverk riskerar att kringgås – medvetet eller på grund av okunskap. Ibland blir det inga följder alls. Ibland blir följderna besvärande – såsom i fallet med Mariepark.

Jan Westerberg

(fd miljöchef i Mariehamns stad)