DELA

Besparingarna förbrukade?

Kalle Fogelströms ekonomiska betraktelse över landskapets finanspolitik är ett virrvarr av felaktigheter och motsägelser. Besparingarna förbrukade – so what? Just därför lägger vi upp besparingar i goda tider för att använda dem i dåliga tider! Läs Din Keynes, Kalle!
Under liberal ledning har denna landskapsregering lyckats lotsa Åland igenom en kraftig ekonomisk svacka, där målsättningen varit att föra en politik som bibehåller välfärden och sysselsättningen. Båda mål har LR lyckats bra med. Inga sociala skyddsnät har nedmonterats, tvärtom har det skett smärre förbättringar, bl.a. har LR genomfört en förnyelse av sociallagstiftningen i en omfattning som ingen annan LR ens varit i närheten av. Syssel-sättningen är hög, arbetlöshetsgraden är bland de lägsta i hela Europa. Vi har inflyttning och befolkningsökning.
Vi har det generellt sett bra på Åland, även om vi behöver göra mera för dem som har det svårt med sjukdom, handikapp, och så vidare och som har de lägsta inkomsterna.

Vad vill sossarna? De bedriver nu en mycket löftesrik valkampanj med förslag om en hel del större och mindre reformer. De vill också använda landskapsmedel för investeringar i bland annat Finlandskabel , skärgårdstrafik etc. Det gemensamma för alla sosseförslag är att det inte finns någon finansiering – var ta pengarna till allt gott? Jag har hört två recept – skattehöjning i kommunen, men framför allt att landskapet skall börja en massiv upplåning.
De väljare som eventuellt förleds att rösta socialdemokratiskt kommer att bli gruvligen besvikna eftersom sossarna inte har pengar att uppfylla sina löften med.
Effekterna av sossarnas upplåningspolitik kan studeras i Grekland, Portugal, Irland och Italien.
Folke Sjölund (lib)