DELA

Besparingarna är förbrukade

Hela Ålands finansiella fundament skakades i grunden då landskapets intäkter i ett slag minskade med ca 30 % från och med 2008.
Klokt nog hade den tidigare regeringen med Lasse Wiklöf som finansminister reserverat över 100 miljoner euro under de goda åren för sämre tider. Detta trots motstånd från liberalernas Mats Perämaa som ville dela ut överskotten till kommunerna.
Under år 2012 kommer de sista av landskapets reserver att ha förbrukats. Landskapsregeringen (LR) har inte under sin mandatperiod genomfört såna strukturförändringar som skulle anpassa utgifterna till den reella intäktsnivån. Har LR tänkt att man fr.o.m. år 2013 ska börja låna upp 20 – 30 miljoner årligen?
Eller, tror man att intäkterna automatiskt ökar till den tidigare nivån? LR skryter med att man inte behövt låna – men besparingarna är förbrukade och bara banken kan nu hjälpa LR att fortsätta på oförändrad utgiftsnivå.

För att långsiktigt få ordning på landskapets finanser måste LR bestämma sig för vilken intäktsnivå man någorlunda säkert kan räkna med. Svårt? Jovisst, men det måste under alla omständigheter göras! Intäktsnivån sätter också den övre gränsen för landskapets utgifter, ett utgiftstak m.a.o.
Därefter börjar den svåra och smärtsamma processen att anpassa landskapets verksamhet till den mindre kostymen. De år landskapet visar överskott, fonderas detta för att användas under sämre tider. Visar det sig att intäktsnivån på ett bestående blir högre kan utgiftstaket höjas.
Kalle Fogelström (S)