DELA
Foto: Erkki Santamala

Besökscentrumet ska vara klart 2022

Ett besökscenter för Bomarsund – bör vara klart till självstyrelsens 100-årsjubileum 2022!

Vid ett möte i maj 2016, till vilket Bomarsundssällskapet tagit initiativet och där ett antal åländska företag och organisationer med anknytning till rese- och turismbranschen var representerade, omfattade de närvarande (och ytterligare några som var förhindrade att närvara) följande resolution:

”Byggandet av ett besökscenter i Bomarsund skulle vara ett viktigt och naturligt steg i utvecklandet av den åländska besöksnäringen. Kultur-Ålands attraktionskraft skulle öka. Ett besökscenter ger Bomarsund potential som besöksmål för helt nya segment av besökare, inte minst i Ryssland, England och Frankrike. Dessutom skulle Åland få ett besöksmål utanför Mariehamn med attraktionskraft också utanför den egentliga turistsäsongen.”

Med detta som underlag arbetar Bomarsundssällskapet på bildandet av en stiftelse för att i första hand sköta driften av besökscentret. Vi kommer att söka stiftande medlemmar bland rese- och turismbranschen, institut- och kulturföreningar, kommunerna och landskapet Åland. Vi känner att det finns ett starkt stöd från det privata näringslivet för en satsning i Bomarsund. Det ger oss kraft att arbeta vidare med projektet. En satsning för hela Åland!

Folke Karlsson

Ordf. i Bomarsundssällskapet