DELA

Besökscenter – nu eller aldrig

Det är en optimistisk styrelse som kallar Bomarsundssällskapet till höstmöte i Röda Korsgården den 18.11 kl. 19.00.

Mötet är öppet för allmänheten och agendan är ”Besökscenter – nu eller aldrig”. Med den nya regeringskonstellationen tycks satsningen på ett besökscenter ha kommit närmare. Om behovet av ett sådant finns det enighet men driften oroar. Just på den punkten tänker Bomarsundssällskapets styrelse ta ett initiativ.

På höstmötet skall bland annat diskuteras bildandet av en stiftelse som skulle stå som huvudman för driften. Modellen är från Ålands Jakt och Fiskemuseum, byggt av landskapsregeringen men drivet av en stiftelse.

Ett besökscenter finns redan på papperet, planerat och kostnadsberäknat till ca 3 miljoner euro. Det är resultatet av arbetet i en kommitté under dåvarande kulturministern Camilla Gunells ledning 2005–2007.

Denna kommitté liksom den stora grupp parlamentariker och experter som låg bakom delgeneralplanen för Bomarsundsområdet 1993 var överens om behovet av ett besökscenter: ”Områdets storlek och belägenhet tillsammans med det storslagna fornminnet har så unika förutsättningar och kvaliteter att man med god marknadsföring kan få det att växa till ett av Nordens mer betydande turist- och besöksmål.” (Delgeneralplanen)

Bomarsundssällskapet