DELA

Beslutsgången brister i staden

Fullmäktigeledamot Axel Jonsson (Åf) gör i en hånfull insändare narr av stadens tjänstemän och stadsstyrelsen för att de tog ett lagligt beslut som borde ha understötts av stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ).

Det är ordföranden som ska föra fram tjänstemännens förslag och jobba fram kompromisser om något är under diskussion. Något som ordförande Carlsson gång på gång misslyckats med till den grad att stadens förvaltning haltar.

Att byggnadsnämnden överhuvudtaget tar ett beslut som motsäger stadsstyrelsens beslut utan ordentlig beredning och utan att ha blivit tillsagda är ju som att tillåta vilken nämnd som helst i stan att ta beslut som går helt emot stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut.

Vad händer om infrastrukturnämnden beslutar om 70km/h på Ålandsvägen, om socialnämnden säger att vi ska inte ha några sjukskötare alls i fortsättningen. Det är motsvarigheten till vad byggnadsnämnden gjorde.

Det leder till kaos i stadens organisation om man inte följer beslutsgången.

Det har inte byggnadsnämnden gjort.

Det handlar i det här fallet om ren vänskapskorrumption där moderaterna i stadsstyrelsen och byggnadsnämnden inte ser till lagligheten i besluten utan fullt medvetet vill ge en partikamrat, make till partiordföranden i Moderaterna, fördelar som ingen annan har.

Varför gör annars ordföranden i byggnadsnämnden en egen beredning av ärendet, som går emot det beslut som ännu ligger i förvaltningsdomstolen?

Varför stöder ordföranden i stadsstyrelsen inte sina tjänstemän som gång på gång måste påpeka det regelvidriga som håller på att ske.

Tacka tusan för att det nåddes en kompromiss, annars hade beslutet från Förvaltningsdomstolen kunnat komma tillbaka med rivningsförbud, men de två husen skulle varit rivna redan. Vad skulle man gjort då?

Om detta är något som fullmäktigeledamot Axel Jonsson tycker är en bra signal för stadens medborgare så är det bra att han skäms, men inte över sin stad och dess tjänstemän, utan sitt eget beteende.

Om moderaterna vill låta nämnder besluta vad de vill istället för att som lagen kräver vänta på förvaltningsdomstolens beslut innan man går vidare, ja då är jag glad över att vara i ett parti som står på tjänstemännens sida, ett parti som hellre ser till lagligheten än vänskapskorruptionen som nu grasserar i den moderata fullmäktigegruppen med stadsstyrelsens ordförande i spetsen.

Skulle han ha gjort sitt jobb från början skulle inget av detta hänt och att Moderaterna funderar på att föra fram honom som ordförande nästa period igen är ju snudd på skandalöst.

Tänk om, om ni överhuvudtaget vill kallas ett stadsbärande parti så är det dags att börja agera på mer ansvarsfullt sätt än vi sett så här långt.

Igge Holmberg (S)

Petri Carlsson (MSÅ) svarar:

Socialdemokraternas gruppledare i stadsfullmäktige Igge Holmberg verkar ha uppfattningen att jag ensam är orsaken till att kompromisser inte nås. Så är det förstås inte.

Alla har ett ansvar i det och man måste ge och ta, men det är i princip omöjligt att hitta någon lösning om kompromissen bara ska bestå av att göra så som sossarna vill. Och om man inte gör som sossarna vill så är det dåligt ledarskap och ordförandens fel. Det är nog dags att se sig själv i spegeln och fundera ordentligt på hur man agerar.

Om nu sossarna ändå har den uppfattningen att allt är ordförandens fel, så måste det ju också vara samma persons förtjänst när viktiga kompromisser uppnås? Till exempel att vi i de största och viktigaste ärendena budget och skattesatser levererat enhälliga och därmed historiska förslag samt att vi i den absolut stora majoriteten av alla ärenden som passerar stadsstyrelsen är eniga. Eller då kanske det plötsligt är sossarnas förtjänst?

Vad gäller Igges påståenden om vänskapskorruption så är det helt befängt och en förolämpning mot mig som person. Jag umgås inte privat med varken vår partiordförande eller någon av de två företrädarna för Dennis & Macke Ab. I övrigt så tycker jag att man ska hantera formaliafrågor internt i förvaltningen i första hand så som också majoriteten i stadsstyrelsen beslutade och rent generellt tycker jag inte att man ska gå till domstol mot en del av sin egen organisation.

I sakfrågan är vi heller inte överens, vilket torde framgå av moderaternas motioner inlämnade i stadsfullmäktige.

Petri Carlsson (MSÅ)

Stadsstyrelsens ordförande