DELA

Beslutsfattare, tänk om!

Alla vet att en kommunreform behövs. Men folk utifrån är intresserade och imponerade av vårt unika åländska samhälle i sin småskalighet vilket medför ökad turism och inkomster. Vad kostar landskapets turistsatsningar via olika kanaler idag? Miljoner?

Samhället måste också få kosta om det gör Åland starkare som turistortmot omvärlden. Konkurrensen är hård. Detta småskaliga åländska turistsamhälle är landskapsregering och lagting beredda att offra på storkommuntänkandets saliggörande altare.

Kanske det inte alls passar lilla åland. Vad man istället borde tänka på är ett helt nytt finansieringssystem för kommunerna.

 

När Mauno Koivisto tillträdde som president framförde han tanken på att skattöret skulle vara samma i samtliga kommuner – typ ett socialiserat

skattöre. Detta kanske inte är lösningen men det ger samma slutresultat som om Åland vore en kommun i ekonomiskt hänseende.

Det rättvisaste system som finns för Åland.

Hela Åland har ansvar för att hela Åland lever under någorlunda samma livsvillkor. Så långt tillbaka man minns har lagtings- och landstingsmäns slagord varit ”hela Åland skall leva”.

 

Har dagens lagtingsmän modet att säga till sina väljare att man inte har råd att hålla hela Åland vid liv med likvärdiga livsvillkor? Om man fortsätter i gamla hjulspår blir slutresultatet att folk bor i tätorterna medan skärgården och glesbygden blir deras strövområden.

Då frågar man med tummen i munnen. Var är turisterna?

Jo- dom åker fram och tillbaka på färjorna utan att gå i land på Åland.

Åland är inte intressant.

Allt handlar om prioritering!

KARL-ELOF KARLSSON