DELA

Beslutsfattare, hur tänker ni?

Vill ni bevara ett landskap som delvis vårdas av mulen?
Föredrar ni mjölkfabriker med stora långa utfodringshäckar i en terräng där gräsroten är söndertrampad av för många klövar på ett litet område = jordvälling?

Vad vill ni att turister och ortsbefolkning skall få uppleva i vårt landskap? Kan man vänta sig att många turister besöker och njuter av överdimensionerade mjölkfabriker? Finns det någon av er som har förståelse för naturvärden?
Vill ni bevara resterna av våra lövängar? Är vårt nuvarande Åland värt att uppskatta och bevara?

Finns det någon som inser betydelsen av våra nuvarande mjölkbönders arbete? Har någon av er upplevt mjölkbondens bundenhet som erfordras för att vårda ” Den lyckliga kon”? Vill ni ta bort bondebefolkningens morot att kämpa vidare? Tycker ni att bondens arbete inte är värt uppskattning och beundran?
Finns det ingen bland er som i stället för att bygga mjölkfabriker vill ge mjölkbonden arbetsglädje, resurser och behövlig avkoppling? Finns det någon av er som vill skapa förutsättning för att flera unga skall välja mjölkbondens betydelsefulla yrke?

Vad tror ni att det beror på att mjölkbönder i vårt landskap väljer att sluta? Följer ni med utvecklingen? Vad vill ni göra för att behålla de mjölkbönder vi ännu har kvar?
Är avbytarsystemet till nackdel för helheten?
Brita Jansson
Före detta mjölkbonde med gråten i halsen