DELA

Beslutet om strandtomter är varken kontrollerbart eller ansvarsfullt!

Inflyttade fastboende skall få möjlighet att köpa strandtomt. Centern anser att vi behöver fler ålänningar.
För att skärgården och glesbygden ska utvecklas så behövs nya skattebetalare.
Det nyligen fattade beslutet som ändrar hanteringen av våra jordförvärvsregler är inte genomtänkt. För det första så finns inga kriterier för vad planering innebär. Avses att kommunen skall planera och fysiskt förverkliga infrastruktur för området eller räcker det med att markägaren köper sig en planering från en konsultbyrå? Eftersom beslutet inte har stöd i lag finns ingen beredning och ingen definition på vad ”planering” betyder.

En andra fråga är vad som avses med fast boende? Som beslutet är fattat är det möjligt att innan köp skriva sig på Åland och efter köp skriva sig tillbaka på sin hemort. Utan lagstiftning finns det ingen definition på vad ”fastboende” betyder.
Lagtingets parlamentariska kommitté har i sitt betänkande påtalat att uppföljning av jordförvärvsbesluten brister allvarligt idag och att lagstiftning behövs.

Det finns en risk att målet att få en levande skärgård och glesbygd får helt motsatt effekt med det förhastade beslutet.
Riskerna är att Åland istället för att berikas med nya inflyttade blir ett semesterparadis som lever upp några veckor då och då och att prisnivåerna blir så höga så att de som verkligen vill bo och leva på Åland inte har råd att köpa tomt.
Istället för slarvigt beslut i panik inför valet behövs en reform som ger mera livs- skattekraft till Åland!
Britt Lundberg (C)
vicelantråd